poprzedni nastepny  
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

 

 Pytania i najczęstrze na nie moje odpowiedzi.


Podkreślam, że odpowiedzi na poszczególne zagadnienia w żadnym wypadku nie prezentują oficjalnego stanowiska kościoła lecz jedynie przedstawiają moje poglądy. Na stronie domowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego znajdziesz pakiet pytań i oficjalnych odpowiedzi.

 1. Czy oddajecie cześć matce Jezusa, Marii?
  "Za kogo macie Marię?"
  "Czy modlicie się do niej?"
  "Co z cudownymi obrazami Mari?"
 2. Dlaczego was tak mało?
  "Dlaczego mądrzy, tacy jak biskupi , papież, znający Pismo nie należą do was?"
  "Kto był założycielem waszego kościoła?"
 3. Czy Bóg Ojciec jest okrutnikiem?
  "Czy Bóg Ojciec jest mściwym tyranem, czy upajać się będzie nieskończonymi mękami grzeszników w piekle?"
  "Czy czeka tylko kiedy nam się noga podwinie by nam dołożyć?"
  "Czy charakter Bóga ze Starego Testamentu jest różny od charakteru Boga Nowego Testamentu?"
 4. Jak się spowiadacie?
  "Jeśli nie macie kapłanów jak możecie uzyskać odpuszczenia grzechów?"
  "Komu były potrzebne ofiary ze zwierząt oraz z Jezusa, czy Bóg potrzebuje krwi?"
 5. Dlaczego tylko Pismo Święte?
  "Przecież nim pojawiło się Pismo przedtem było Słowo."
  "Jezus nie napisał linijki tekstu.""
 6. Każdy jest nauczycielem samym dla siebie.
  "Nikt nie powinien wkraczać wzrozumienia wiary (religię) innych."
 7. Czy kiedykolwiek wątpiłem w istnienie Boga?
 8. Czy zastanawiałem się nad wyborem właściwej drogi?
 9. Czy religia nie jest wymysłem drugiego człowieka?
 10. Czy wątpliwości i poszukiwania Boga są "poczciwe"? 
 11. Jacy ludzie należą do twojego kościoła?
 12.  Jak wygląda nabożeństwo w twoim kościele?
 13.  Skąd Żydzi wiedzą, że Bóg rozpoczął stworzenie od niedzieli?

  PONIŻSZE PYTANIA CZEKAJĄ NA ODPOWIEDŹ. Jeśli ją znasz napisz i przyślij mi odpowiedz. Może odpowiedzi są już wystawione gdzieś w internecie - prosze o namiary.

 14. Czy to nie Jezus założył Kościół Katolicki?
  • Czy do czasu pojawienia się kościołów protestanckich nie było prawdziwego Bożego kościoła?
  • Czy to nie Bóg prowadził go przez stulecia, czy nie wiedział On o odstepstwie? (wszystkie pytania z niedowierzaniem)
 15. Według "Wierzyć jak Jezus" str. 51: "W czasie ukrzyżowania umarła Jego ludzka natura, nie Jego bóstwo, gdyż to nie było możliwe".
  • Pytanie 1. Czy Jego boska natura nie miała kontaktu z Ojcem gdy ciało leżało w grobie?
  • Pytanie 2. Skąd zastrzeżenie Jezusa: "Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstapiłem do Ojca..."
   • dlaczego "Nie dotykaj"?
   • czyżby było 2 wniebowstapień po zmartwychwstaniu? (Jan 20,17)

Śmiało, prześlij mi Twoje pytania.

Czytaj i/lub wpisz komentarze.
Nie przegap też F A Q - forum dyskusyjnego.

shadow.gif

1. Czy oddajecie cześć matce Jezusa, Marii?

- "Za kogo macie Marię?"
- "Czy modlicie się do niej?"
- "Co z cudownymi obrazami Mari?"

Maria była matką Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, jako jedyna z miliardów kobiet w całej historii ludzkości została wybrana przez Boga, błogosławiona między niewiastami , obdarzona łaską. Nie było w niej pychy. Była wzorem posłuszeństwa i skromności.

Łuk. 1 ,38 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. ...

Po tragedii pod krzyżem Golgoty i pogrzebie Syna Pismo Święte milczy o Marii matce Jezusa. Czy to nie zastanawiające? Apostoł Jan jej opiekun i inni pisarze Nowego Testamentu w żadnych z pism nie wskazują na żadną dodatkową jej rolę (poza macierzyństwem) 1 w tzw. ekonomi zbawienia - z całą pewnością nie pełni roli wstawienniczej, orędowniczej, pośredniczej - to rola jej Syna, Jezusa Chrystusa.

Zacytuję fragmenty wywiadu jaki przeprowadził w latach sześćdziesiątych o. Augustyn Foster z bezpośrednim świadkiem objawień i autorką III części tajemnicy fatimskiej, z s. Łucją Dos Santos. Oto fragmenty III tajemnicy fatimskiej z 1917 r., w których "Najświętsza Maria Panna" mówi o sobie. 

"Ludzie pomimo wielu ostrzeżeń nie nawracają się do Boga, opierają się na łasce, nie słuchają mego głosu. ... Spójrz córko, moje serce przytłoczone jest cierniem grzechów, ... Kapłani winni łączyć się w pokucie i modlitwie, szerząc nabożeństwo do mojego serca (...) Jeżeli kapłani przyjmą to wezwanie (...) otrzymają łaski dla zbawienia grzeszników. ... Moja miłość do grzeszników jest tak wielka, że wszystko uczynię, aby ich ratować, aby mogli się zbawić. Spójrz na mój płaszcz (...) to jest płaszcz mojego miłosierdzia dla tych wszystkich, którzy skruszeni powrócą do mojego serca (...) Odmawiaj często modlitwę - Królowo świata, Pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna". [ 34 ]

Czego tu nie ma:

 1. Zaprzeczenie, że łaską zbawieni jesteśmy.
 2. Nie słuchać Słowa Bożego, lecz Marii.
 3. To Maria jest przytłoczona grzechami świata - nie Jezus.
 4. Cześć, modlitwy, nabożeństwa należą się Marii.
 5. To Marii miłosierdzie, nie Boże, można otrzymać gdy do niej skruszeni powrócimy.
 6. Własnymi usiłowaniami sami - przy Marii pomocy - możemy się zbawić.
 7. Podaje się za Królową świata, gdy w modlitwie Ojcze nasz Jezus mówi, że królestwo jest Boga Ojca.
 8. To Maria jest naszym Pośrednikiem - nie Jezus.
 9. To Maria jest jedyną naszą ucieczką i zbawieniem.

Czy trzeba więcej, żeby uznać te nauki za bezbożne?

"'Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie.' (Jan 14,6).

Słowa 'tylko przeze Mnie' wykluczają pośrednictwo duchownych, tak samo jak istot niebiańskich. Co więcej, Jezus przestrzegł przed przychodzeniem do Boga przez jakąkolwiek inną osobę mówiąc:

'Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami do owiec.' 'Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.' (Jan 10,7.1)

Dzięki własnej ofierze Chrystus stał się naszym pasterzem. Owce są najbardziej lękliwymi i bezradnymi zwierzętami, dlatego zdane są zupełnie na pasterza, który zna je po imieniu, chroni i prowadzi. Takim pasterzem jest dla nas Jezus. Kto próbuje przybrać dla siebie te funkcje, nie pochodzi od niego! W świetle powyższych cytatów, ukazujących Jezusa jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, modlitwy kierowane do Boga za pośrednictwem 'Marii' lub 'świętych' są sprzeczne ze Słowem Bożym. Czy mogą wobec tego być inicjatywą Marii, która była wzorem posłuszeństwa wobec Słowa Bożego (Jan 2,5). "

Za powyższymi słowami nie może stać ta Maria, którą znamy z Pisma Świętego, jej popularność wykorzystuje moc wroga Bogu. Czy nie zastanawiające jest, że nikt nie modli się do tych ludzi, którzy są w niebie. Są to Henoch, Mojżesz i Eliasz, o których na podstawie Pisma wiadomo, że są tam na pewno. Wreszcie sprawdź, co zostało powiedziane w opracowaniu "Eliasz działa też dzisiaj" o wizerunkach i obrazach, szczególnie z rozdziału II.J.2 "Jedynie Bogu cześć i chwała".

W Ewangelii Łukasza 11,27-28 znajduje się opis wyśmienitej okazji, którą Pan Jezus mógł wykorzystać zgodnie z zamysłem wielu katolików. Na słowa kobiety, "która rzekła do Niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On rzekł: Błogosławieni są raczej ci, który słuchają Słowa Bożego i strzegą go".

Przypisy

1. Jeden z czytelników tego artykułu uważa, że fałszywie informuję - ukryłem prawdę nie wskazując na wstawienniczą rolę Marii podczas wesela w Kanie Galilejskiejm, Ew. Jana 2,3:

"A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają"

Z własnej inicjatyw cytuję 5-ty wiersz z tego samego rozdziału:

"Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie!".

 

Zapraszam do zapoznania się z artykułami:
Prawdziwy obraz Marii
Teksty Maryjne
Królowa Niebios .


Idz do strony: strona główna Pytania ... Spis treści do następnej strony

Chrzescijanski Serwis Promocyjny

Ostatnie zmiany: 23.10.1999 r.

[ początek ]