strona główna  

Przypisy

Przepraszam Cię, dopiero zaczynam pracować nad powyższym.

Pozycje znajdujące się niżej, to te do których mogłem sięgnąć nie wychodząc z domu.

1 Podkreślenia cytatów Pisma Świętego od autora opracowania.
2 Wstawione w nawiasy [ ] objaśnienia są autora opracowania.
3 Wstawione w nawiasy [ ] objaśnienia są autora opracowania.
4 według Dawidowego spisu ludności: I Kron. 21,5-6
5 Wiersz opublikowany w miesięczniku "W drodze" nr 6(202) 1990 r.
6 Dziesięć Przykazań Bożych (II Mojż. 20,2,17)
8 Wstawione w nawiasy [ ] objaśnienia są autora opracowania.
10 Za uproszczenia z góry przepraszam wszystkich historyków.
11 "Mały atlas biblijny - encyklopedia biblijna ilustrowana", Redakcja wydawnictwa KUL, Lublin 1990 r.
12 Ellen G. White - "Prorocy i Królowie". Wydawnictwp Chrześcijańskie "Znaki Czasu". Warszawa 1987 r.
13 bp Stanisław Gądecki - "Wstęp do ksiąg prorockich Starego Testamentu", Prymasowskie Wydawnictwo "Gaudetinum", Gniezno 1993 r.
15 Nawiasy [ ] zawierające ilość lat - objaśnienia od autora opracowania
16 Frank Holbrook - "Boży budowniczowie", Kwartalnik: Lekcje biblijne 1993. Wydawnictwo "Znaki Czasu"
17 Władysław Polok - "Proroctwa Daniela a współczesność", Wydawnictwo chrześcijańskie "Znaki Czasu" Warszawa 1990
18 Wiesław Mercik "Bez płaszcza z gronostajów", KAW Kraków 1988
19 Janusz Dyl - "III Sobór Powszechny na Lateranie (1179)", Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze". Br 11 (207) rok 1990
20 "Kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu" w przekładzie Leopolda Staffa, Beskidzka Oficyna Wydawnicza - przypis od autora opracowania
21 Wiesław Mercik "Bez płaszcza z gronostajów", KAW Kraków 1988
22 Władysław Polok - "Proroctwa Daniela a współczesność", Wydawnictwo chrześcijańskie "Znaki Czasu" Warszawa 1990
23 ?
24 ks.Marek Starowiejski - "Sobór Konstantynopolitański II, 553 rok", Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze". Nr 6 (202) 1990 r.
25 ?
26 ?
27 ?
28 Brian Jones - Trójanielskie poselstwo. Kwartalnik: Lekcje biblijne 1994 r. Wydawnictwo chrześcijańskie "Znaki Czasu"
29 ?
30 ?
31 Brian Jones - Trójanielskie poselstwo. Kwartalnik: Lekcje biblijne: pomoce dla nauczycieli Wydawnictwo chrześcijańskie "Znaki Czasu" Waszawa 1994
33 ?
34 Cytowane w: Stefan Budzyński - "Świat w oczach jasnowidzów", Agencja Wydawniczo - Poligraficzna i Reklamowo - Handlowa "GADAM", Warszawa 1990.
35 Dla zwięzłości opisu z "Apokalipsa na dzis" 12 kaset z materiałami pomocniczymi, Wydawnictwo "Znaki Czasu"
36 Herwe Masson - "Słownik herezji w Kościele Katolickim", Wydawnictwo "Książnica", Katowice 1993
42 Wit Jaworski, Adam Komorowski - JUDAIZM - Krakowskie Wyd. Prasowe RSW "Prasa - Książka - Ruch", Kraków 1990, str. 21 - 26
43 tamże "JUDAIZM"
44 tamże "JUDAIZM"
45 tamże "JUDAIZM"
46 tamże "JUDAIZM"
47 tamże "JUDAIZM"
48 Hilary Nussbaum - PRZEWODNIK JUDAISTYCZNY obejmujący kurs literatury i religi, Drukarnia S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1893 - reprint Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1990, str. 159
49 Hilary Nussbaum - PRZEWODNIK JUDAISTYCZNY obejmujący kurs literatury i religi, Drukarnia S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1893 - reprint Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1990, str. - 162

Chrzescijanski Serwis Promocyjny

[początek]