poprzedni nastepny  
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Książki, które polecam

Lp
Tytuł 
Rekomendacja 
1 Władysław Polok 
"Proroctwa Daniela a współczesność"
Wydawnictwo Chrześcijańskie "Znaki Czasu" 
Warszawa 1990 
ISBN 83-85-007-5-2 
stron 130 
Cena około 3 zł 
Fragment przedmowy: "(...) Władysław Polok - na przykładzie Danielowego proroctwa - przedstawia drogę, jaką Bóg wiódł i wiedzie, swoich naśladowców w ziemskiej historii ludzkości, które w detalach zostały objawione jeńcowi żydowskiemu w Babilonie, człowiekowi, którego życie może samo być przedmiotem osobnego dzieła.

Księga Daniela to dla mnie właściwie dwa tematy - postać i życie Daniela, oraz prorocza wizja przyszłości świata. Danielowe przeżycia na dworze babilońskim i medo-perskim to walka o prawdę, godność ludzką, prawa człowieka i wolność sumienia. Proroctwa Daniela to temat osobny i ten głównie jest przedmiotem omówienia w niniejszym tomie. Jako duchowny i ewangelista, autor przybliża czytelnikowi Danielowe proroctwa z prostotą "kaznodziejskiego" wykładu. (...)

'Ponieważ wiele z tego, co Daniel przepowiedział już się spełniło, i to w detalach - powiedział do mnie niedawno mój przyjaciel - może więc warto wreszcie uwierzyć, że czas w którym przyszło nam żyć to nic innego jak koniec świata'. Powiedział prawdę. Dlatego też pozwalam sobie polecić (...) jako lekturę dla każdego, kto ceni życie

Rajmund Ładysław Dąbrowski"  

Zachęcając do studium proroctw Daniela przyłączam się do Zbawiciela, który radził badać je uważnie. Cytuję Pana w/g Ew. Mateusza 24,15. "Gdy więc ujżycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta niech uważa." 

2

Antoni Godek 
Apokalipsa 
Wydawnictwo Chrześcijańskie "Znaki Czasu" 
Warszawa 
PL SSW 0239-359-x 
stron 280 
Cena około 3-5 zł 

Ze wstępu Władysława Poloka: (..) Księga ta dostarcza prawdziwą filozofię histrii. Objawia Boga jako zwierzchnika historii. Człowiek może przeszkadzać, naruszać i opóźniać Boże plany, ale nie może ich zniszczyć. W ostatczności zatriumfuje sprawiedliwość i dobro, zło będzie ostatecznie przezwyciężone i usunięte. (...)"

Jest to rzetelnie napisana pozycja w której jest przeanalizowany niemal każdy werset z Objawienia św. Jana 

4 Ellen G. White 
Wielki Bój"
Wydawnictwo Chrześcijańskie "Znaki Czasu". 
Warszawa 1983 
PL ISBN 83-00529-3
wydanie piąte
stron 544
cena 10 zł 

Tutaj dostępny rozdział 28: Sąd śledczy
Fragment wstępu: "(..) Głównym celem tej książki nie jest prezentacja nowych prawd dotyczących walk, które toczyły się w przeszłości; chodzi mi jedynie o podkreślenie faktów, które wiążą się z przyszłymi wydarzeniami. Jeżeli spojrzymy na nie jako na część boju między siłami światła i ciemności, to wszystkie te zapisy związane z przyszłością nabiorą nowego znaczenia, a także rzucą pewne światło na przyszłe wydarzenia. Światło to oświecać będzie drogę ludzi, którzy, podobnie jak reformatorzy przeszłych stuleci, powołani zostaną, nawet w okresie wielkiego zagrożenia do świadczenia 'o Słowie Bożym i Jezusie Chrystusie'.

Książka ta ma na celu ukazanie scen wielkiego boju pomiędzy prawdą a błędem, ujawnienie podstępów szatana, ukazanie środków, za pomocą których można skutecznie odeprzeć ataki; przedstawienie ostatecznego rozwiązania problemu zła, rzucenie takiego światła na pochodzenie i skutki grzechu, które w pełni ukaże sprawiedliwość i zyczliwość Boga w postępowaniu ze wszystkimi Jego stworzeniami, a także ukazanie świętej i niezmiennej natury prawa Bożego. Gorącą modlitwą autorki tej książki jest to, ażeby niniejsza praca pomogła ludziom wyzwolić się z więzów ciemności i stać się 'uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości', oraz aby pomogła wielbić Tego, który nas umiłował i wydał za nas samego Siebie.  

E.G.W. "  

Uważam tą książkę za konieczną lekturę dla każdego ceniącego sobie nauki Pisma Świętego.

Jeśli nie chce Ci się szukać adresów naszych kościołów w których prowadzimy punkty sprzedaży literatury, możesz zamówić egzemplarz u  mnie . Cena 10 zł + koszt przesyłki za zaliczeniem pocztowym.

 

Jeśli uważasz, że lepszym pomysłem byłoby kupno bezpośrednio u wydawcy - oto adres:

Chrześcijański Instytut Wydawniczy ZNAKI CZASU (Dział handlowy)
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa. tel. (022) 826-25-06

Książka, której nigdy nie miałeś przeczytać ...
Światowy bestseller wydany w ponad 100 językach świata w wielu milionach egzemplarzy.
PRZECZYTAJ JĄ DZISIAJ - POLEĆ JĄ INNYM - JUTRO MOŻE BYĆ ZAKAZANA!!! 

5 Wiesław Mercik 
"Bez płaszcza z gronostajów"
KAW Kraków 1988 
ISBN 83-03-02361-6 
295 stron
Kościół a państwo i prawa człowiek 
(szkice historyczne i polemiczne) 
Fragment wstępu: "(...) Może to być, dla niektórych zaskakujące, ale fakt pozostaje faktem: dopiero od dwudziestu paru lat funkcjonują w języku hierarchicznego Kościoła takie pojęcia jak prawa osoby ludzkiej, jak wolność wyznania, wolność słowa czy równość społeczna. Jeszcze wczoraj pojęcia te były nie tylko obce doktrynie Kościoła, ale i gwałtownie przezań zwalczane i potępiane. Dowodzą tego bezspornie liczne oficjalne dokumenty Stolicy Apostolskiej (...)". 
6 Ellen G. White 
Życie Jezusa
Wydawnictwo Chrześcijańskie "Znaki Czasu". 
Warszawa, 1985 
PL ISBN 83-0041-7 wydanie czwarte
stron 668
cena około 6-10 zł 
Notka wydawcy: " Życie Jezusa [jest] jedną z najpoczytniejszych książek o Jezusie, wydaną w kilkudziesięciu językach, w milionowych nakładach. Ze względu na nieporównywalne walory duchowe znajduje ona uznanie u wszystkich chrześcijan bez względu na przynależność konfesyjną."
Samuelle Bacchiocchi
Od soboty do niedzieli 
Wydawnictwo Chrześcijańskie "Znaki Czasu". 
Warszawa, 1985 
PL ISBN 83-00-00406-8 
wydanie pierwsze
stron 389
cena około ?-10 zł 

Tutaj fragmenty jego książki Odpoczynek człowieka
Fragment przedmowy: "Nie będzie chyba żadną przesadą stwierdzenie, że w minionych dwóch a nawet trzech dekadach problem pochodzenia oraz świętowania niedzieli przykuwał uwagę wielu badaczy dziejów Kościoła wczesnochrześcijańskiego. (...) Konieczne stało się więc zbadanie podstaw biblijnych oraz rodowodu historycznego niedzieli jako takiej, jej genezy, a to w celu przedstawienia jakiegoś przekonującego uzasadnienia teologicznego jej ważności. (...) Opracowania te nie podają bowiem analizie tych właśnie czynników, które w Kościele pierwszaych stuleci ukształtowały i zapoczątkowały odmienny i różny od żydowskiego sabatu zwyczaj uroczystego święcenia innego dnia tygodnia.

Z tego też powodu nowa praca dra Samuela Bacchiochi'ego zasługuje na szczególne uznanie. Autor podejmuje w niej na nowo studium na ten sugestywny temat i poprzez krytyczną analizę różnych czynników: teologicznych, społecznych, politycznych oraz wpływy pogańskie, które w jakikolwiek sposób wpłynęły na adaptowanie niedzieli jako święta chrześcijańskiego, stara się dać pełny obraz pochodzenia i stopniowego kształtowania się niedzieli aż do czwartego wieku naszej ery. Jest to opracowanie, które rekomenduje się samo z powodu bogactwa treści, rygorystycznego przestrzegania metody naukowej oraz szerokiego horyzontu, a więc spojrzenia na to zagadnienie w całym jego kontekście. (...)

Vincenzo Monachino, S.J. 
Dziekan Wydziału Historii
Kościoła Gregoriańskiego Uniwersytetu Papieskiego"  
Morris Venden
Jak uczynić chrześcijaństwo rzeczywistością
tytuł orginału: "How To Make Christianity Real"
Agencja Wydawnicza "Credo" 
00-954 Warszawa 84, skr. poczt. 35
1993 r. 
PL ISBN 83-85772-01-4 
wydanie pierwsze
stron 115
cena około ?-10 zł 
Cytaty:
 • Tak jak człowiek, który zburzył swoje stodoły by zbudować większe, często pmijamy Boga w naszych kalkulacjach próbując zbudować sobie bezpieczną przyszłość w oparciu o "rzeczy".
 • Nie ulega wątpliwości, że życie bez Boga może być pełne przyjemności. Problem polega na tym, że przyjemność nie trwa długo. 
 • Codzienne nawiązywanie osobistej znajomości z Bogiem jest najbardziej znaczącym celem, któremu mogę poświęcić czas, który mi powierzono.
 • Autentyczna wiara to nie magiczne sztuczki ani polisa ubezpieczeniowa, chroniąca nas od płomieni i prób życiowych. To zaufanie Bogu wobec wyznań, jakie rzuca nam życie.
 • Jeżeli masz ochotę na jabłka, musisz znależć jabłoń. Podobnie - jeżeli chcesz mieć wiarę, nie pracuj nad nią, lecz szukaj jej źródła. 
 • Przyczyną, dla której nie możemy znaleźć Boga jest to, że poświęcamy zbyt wiele czasu i energii na ucieczkę od Niego, starając się nie dostrzegać naszej najwiekszej potrzeby: poddania siebie.
 • Nie ma zastrzyków na ożywienie życia duchowego. Rozwija się ono dzieki wspólnocie, codziennemu studiowaniu opisanego w ewengeliach życia Chrystusa i utrzymaniu kontaktu z Bogiem.
 • Wpatrywanie się w Chrystusa i doświadczanie Jego miłości wprowadza do chrześcijańskiego życia prawdziwą pokutę.
 • Godzina spędzona codziennie na rozmyślaniu o życiu Chrystusa może dokonać przełomu w twoim duchowym życiu.
 • Duchowy wzrost przypomina zasypianie. Nie możesz go spowodować, ale możesz znaleźć się w otoczenium gdzie może mieć miejsce. 
 • Zbyt często staramy się zachęcać ludzi do świadczenia przy pomocy różnych nagród i innych forteli, dowodząc tym samym jak wątłe jest nasze duchowe życie.
 • Bóg nie może dać nam zwycięstwa w dobrym boju wiary, dopóki nie poddamy się w naszym złym boju z grzechem.
 • Przykład Jezusa zachęca nas do stosowania metody "czuwaj i módl się" zanim podejdzie co do czego; każde autentyczne zwycięstwo nad pokusami jest odnoszone na długo przed nadejściem trudnej chwili.
Autor popełnił kilka innych książek wydanych w języku polskim, z których polecam: "Twój przyjaciel Duch Święty".
Rabi R. Maharaj
Śmierć GURU
tytuł orginału: "The Death od a Guru"
Wydawca: "E&A" Biuro Handlowo-Inwestycyjne 
60-122 Poznań, ul. Ostrobramska 30/1
PL ISBN 82-00-03359-9 
wydanie pierwsze
stron 271
cena około ? zł 
Cytuję wydawcę:
"Rabbi R. Maharaj jest potomkiem długiej linii bramińskich kapłanów i guru. Codziennie spędzał długie godziny na medytacji, lecz stopniowo w jego życie zaczęło wsączać się rozczarownie. W naturalny i uczciwy sposób opisuje hinduskie życie i zwyczaje, idąc tropem swojego pełnego trudności poszukiwania sensu życia oraz walki o wybor między hinduizmem a Chrystusem.
W czasach, kiedy wschodni mistycyzm, religia i filozofia fascynują wielu ludzi na Zachodzie, Maharaj oferuje pełne świeżości i ważne obserwacje czynione z perspektywy jego własnego doświadczenia."

"Unikalne świadectwo wewnętrznej walki Hindusa i odkrytego przez niego ostatecznego triumfu nad śmiercią. Ksiażka wyzywająca i inspirująca. To trzeba przeczytać" Hal Lindsey

Chrzescijanski Serwis Promocyjny

Ostatnie zmiany: 23.05.99 r.  

[początek]