strona główna Pytania ... Spis treści do poprzedniej strony do następnej strony


3. Czy Bóg Ojciec jest okrutnikiem?

Zarzuty takie stawiają ludzie, którzy w ogóle odrzucają Boga. Są to bluźnierstwa. Mimo to przedstawię mało znane teksty z Starego i Nowego Testamentu, ukazujące prawdziwszy obraz Pana.

Jer. 13 ,15-17 Słuchajcie, nadstawcie uszu, nie wynoście się, gdyż Pan mówi! Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła On zmieni je w ciemność i obróci w pomrokę! A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli.

Ez. 33,11 ... Jakom żyw  - mówi Wszechmocny Pan - nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?

W czasach poprzedzających zniszczenie Jerozolimy i  niewolę babilońską Bóg kolejny raz ukazuje swój stosunek do grzeszników i grzechu.

Jer. 4 , 17 (...) mówi Pan. 18Twoje postępowanie i twoje uczynki zgotowały ci to; twoja złość to sprawia, że jest gorzko i że to godzi w twoje serce. 19 O, jak mi smutno, jak mi smutno! Wiję się z bólu. O, ściany serca mego! Moje serce jest zaniepokojone, nie mogę milczeć, bo głos trąby słyszysz, moja duszo, zgiełk wojenny

Jer. 8 , 21Z powodu rany córki mojego ludu jestem zraniony, chodzę w żałobie, ogarnęło mnie przerażenie. ... 23 Oby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródło łez, abym dniem i nocą mógł opłakiwać pobitych córki mojego ludu!

Jer. 9,1 Obym miał na pustyni schronisko podróżnych, abym mógł opuścić swój lud i odejść od nich, bo wszyscy są cudzołożnikami, zgrają oszustów! 2Napinają swój język jak łuk, kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju, od jednego złego do drugiego przechodzą, mnie zaś nie znają - mówi Pan. (tutaj wymienia Pan całą listę grzechów ludu) 5(...) Nie chcą mnie znać - mówi Pan. 6Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wytropię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić wobec złości córki mojego ludu?(...) 8Czyż za to nie mam ich karać? - mówi Pan. Czy na narodzie takim jak ten nie mam szukać odpłaty?

Jer. 14 .17 (...) Moje oczy (mówi Pan) zalewają się łzami dniem i nocą, bez przystanku, gdyż wielką klęską została dotknięta panna, córka mojego ludu, ciosem bardzo bolesnym.

Iz. 22 ,4 ... Odwróćcie swój wzrok ode mnie, gdyż muszę gorzko płakać, nie trudźcie się, aby mnie pocieszyć z powodu zagłady córki mojego ludu!

Czy Bóg, mając taki charakter mógłby patrzeć na wieczne męki nieszczęśników w piekle?

Jer. 29 , 11Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. 12Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. 13A gdy mnie będziecie słuchać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, 14Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los (...)

Miłość Boga większa niż ludzka złość.

Oz. 11,1-4, 8-9 Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich; tym dalej oni odchodzili ode mnie; składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom.
A przeciesz to Ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona lecz oni nie wiedzieli, że to Ja ich leczyłem, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. (...)
Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie Izraelu? (...) Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako Święty i nie przychodzę, aby niszczyć.

Częściową odpowiedź na pytanie dlaczego Pan dopuszcza na nas cierpienia można odczytać z tekstu poniżej.

Oz. 6,3-6 Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana; że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię!
Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo?
Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i  jak rosa. która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, i moje prawo wzeszło jak światłość.
Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.

Najważniejszym argumentem określającym charakter Boga Ojca jest opinia Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który stwierdził "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" Ew. Jana 10,30
Jeśli zdobędziesz się na przeczytanie Pisma Świętego to znajdziesz tam wspaniale przedstawionego Ojca, ukazanego najpełniej w życiu Syna.


Idz do strony: strona główna Pytania ... Spis treści do poprzedniej strony do następnej strony

[początek]