poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Proroctwa, E. G. White

 

lp autor tytuł opis
1 Ellen G. White Przygotowanie na ostateczny wyrok Wkrótce będziemy musieli podjąć poważną decyzję. By właściwie ocenić wszelkie pokusy, ataki i żądania, potrzebna będzie niewzruszona wiara. A jednak będziemy mogli odnieść wspaniałe zwycięstwo. Kto modli się i ufa Panu, nie wpadnie w zasadzkę wroga.
2 Ellen G. White Święcenie soboty Święcenie soboty kryje w sobie wielkie błogosławieństwo. Bóg pragnie, żeby dzień sobotni był dla nas dniem radości. Przy ustanawianiu soboty panowała radość. Bóg z zadowoleniem spoglądał na dzieło swoich rąk. Wszystkie rzeczy przez Siebie uczynione uznał za "Bardzo dobre" (1 Mojż. 1,31).
3 Alfred Palla Zawierzcie jego prorokom a poszczęści się wam Biblia zapewnia nas, że gdy Bóg zamierza coś uczynić, objawia plan swemu prorokowi (Am.3:7). Tak było przed potopem, przed wyjściem z Egiptu, przed niewolą babilońską oraz przed pierwszym przyjściem Chrystusa. Czy inaczej będzie przed drugim adwentem Syna Bożego? Logika oraz zapowiedzi Biblii wskazują, że Bóg pośle swego proroka także przed powrotem Chrystusa (Ap.12;17; 19:10).
4 Alfred Palla Zapłata proroka Biblia zapowiada, że w czasach końca ponownie (od czasów apostolskich) pojawi się widzialny, zorganizowany kościół Boży. Apokalipsa nazywa go Resztką, czyli Kościołem Ostatków: "I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć wakę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie" (Ap.12:17).
5 Alfred Palla Natchnienie proroka Czy całe Pismo jest natchnione czy tylko to, co Bóg objawił swoim prorokom bezpośrednio w wizji? Czy całe Pismo było rezultatem bezpośredniego objawienia? Nie, nie wszystko w Biblii miało źródło w objawieniu. Łukasz posiadł większość swoich informacji ze słyszenia lub czytania (Łk.1:1-4). Czy przez to jego Ewangelia jest najmniej natchniona?
6 Ellen G. White Chrystus w całym Piśmie Świętym Nowy Testament nie przynosi żadnej nowej religii, Stary Testament zaś nie jest żadną religią zniesioną czy zastąpioną przez Testament Nowy. Nowy Testament jest jedynie rozwinięciem, ciągiem dalszym Starego Testamentu.

 

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Ostatnie zmiany: 19.10.1998 r.

[początek]