poprzedni nastepny  
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Ellen G. White

Ze skarbnicy świadectw [3]

Chrystus w całym Piśmie Świętym

Moc Chrystusa, ukrzyżowanego Zbawiciela, dająca życie wieczne, oto co powinno się przedstawiać oczom ludzkim. Powinno się wyjaśniać ludowi, że Stary Testament jest taką samą prawdziwą Ewangelią w obrazach symbolicznych, jaką jest Nowy Testament rozwijający przed światem jej nieodparta moc. Nowy Testament nie przynosi żadnej nowej religii, Stary Testament zaś nie jest żadną religią zniesioną czy zastąpioną przez Testament Nowy.

Nowy Testament jest jedynie rozwinięciem, ciągiem dalszym Starego Testamentu.

Abel wierzył w Chrystusa. Tak samo został zbawiony mocą Chrystusa, jak Piotr i Paweł. Enoch był tak samo naśladowcą Chrystusa, jakim był umiłowany Jezusa uczeń Jan. Enoch prowadził życie bogobojne. Nie widziano go już więcej, gdyż Bóg zabrał go do siebie. Jemu to powierzone zostało poselstwo o drugim przyjściu Chrystusa. "Henoch, siódmy po Adamie patriarcha, tak o nich prorokował: Oto nadchodzi Pan ze swymi świętymi zastępami, aby sądzić wszystkich" (Juda 14). Poselstwo głoszone przez Enocha i przeniesienie proroka do nieba były dla wszystkich współczesnych dowodami przemożnymi i przekonywającymi. Także Matuzalem i Noe mogli tymi dowodami przekonywająco argumentować, że sprawiedliwi mogą być przeniesieni do nieba.

Ten Bóg, z którym chodził Enoch - to nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Był On wówczas światłością świata tak samo, jak jest dzisiaj. Również wtedy ludzie nie byli pozbawieni nauczycieli, którzy uczyli drogi żywota, gdyż Noe i Enoch byli chrześcijanami. Ewangelia została wyłożona w przykazaniach podanych w trzeciej księdze Mojżeszowej. Wówczas było wymagane ścisłe posłuszeństwo, tak jak jest dzisiaj również wymagane.

Najważniejsza jednak jest kwestia zrozumienia znaczenia i doniosłości Słowa Bożego!

Czasami ktoś może zapytać: jaki jest powód niedostatecznego życia duchowego w zborze? Odpowiedź brzmi: pozwalamy naszym myślom dać się odciągnąć od Słowa Bożego. Gdyby ono było codziennym pokarmem dla duszy członków, gdyby traktowano je z powagą i czcią, nie byłoby potrzeby bezustannie powtarzać boskich objawień. Przyjmowano by proste oświadczenia Pisma Świętego i zdecydowanie postępowano według nich.

Przypisy:

3. Ellen Gould White - "Ze skarbnicy świadectw", Wydawnictwo "Znaki Czasu", Warszawa 1976 r. fragment III tomu, str. 32.

 


kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady
 
 

Adres serwisu:
http://www.kki.net.pl/sylsz/

Chrzescijanski Serwis Promocyjny

Ostatnie zmiany: 13.12.1998 r.

[początek]