poprzedni nastepny pomoc  
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Pomóż dzieciom Ukrainy

Proszę, zechciej zapoznać sie z zamieszczonymi niżej fragmentami pism w związku z akcją pomocy dla ubogich z Zachodniej Ukrainy.

 

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
tel.: (022) 826-03-73
fax: (022) 827-86-19
REGON  012734394 
NIP  525-19-29-411 
Bank: PKO BP XIV O/W-wa
Konto nr:  10201143-78126-270-1
 

 

"Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie nie splamionym przez świat" Jak. 1, 27

 

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie Panu

         Historia Ziemi wolnymi krokami zdąża do swojego końca. Nasz Pan i Zbawiciel charakteryzując ten czas, zapowiedział: "[...] i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi" (Mat. 24, 7). Szczególnym znakiem naszych dni jest głód, który dotyka coraz więcej społeczności ludzkich. Szacuje się, że obecnie na całym świecie cierpi z niedożywienia ok. 60% ludzi. Każdego roku miliony umierają z głodu.
Pomimo kryzysu ekonomicznego w naszym kraju możemy być wdzięczni Bogu, że dzięki Jego łasce i miłości na naszych stołach nie brakuje chleba.

         Zupełnie inna sytuacja panuje w sąsiedniej Ukrainie, gdzie poziom życia z dnia na dzień ulega drastycznemu pogorszeniu, a obszar nędzy obejmuje coraz większe grupy ludzi. Rosnące bezrobocie, nie wypłacanie zaległych zarobków i"szalejąca" inflacja sprawiły, że wiele osób w tym dzieci cierpią z powodu głodu. Ta sytuacja dotyka szczególnie rodziny wielodzietne i osoby starsze, które są całkowicie bezradne wobec ekonomicznej sytuacji. Osobiście znam wiele osób, których dochody nie przekraczają 40 grywien (około 10 USD) przy czym ceny żywności są takie jak w naszym kraju.

Czy jako chrześcijanie możemy zachować obojętność wobec powyższej sytuacji? Czyż nie jest paradoksem, że czasami modlimy się za głodujących ludzi zasiadając za suto zastawionymi stołami? Czy miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa nie powinna nas motywować do zdecydowanego działania?

         Wychodząc na spotkanie potrzeb i odpowiadając na potrzeby Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego we Lwowie, Chrześcijańska Służba Charytatywna we współpracy z Diecezjami i Instytucjami Kościelnymi, oraz kolporterami organizuje ogólnopolską akcję pomocy zimowej pod hasłem: "Pomóż dzieciom Ukrainy".

         Celem tej akcji jest dostarczenie pomocy dzieciom żyjącym w ubóstwie i osobom starszym (powyżej 65 roku życia) na terenie trzech wybranych miejscowości zachodniej Ukrainy. Każdy w różnej formie będzie mógł włączyć się w to przedsięwzięcie. Dalsze szczegóły w ulotce i instrukcji.

         Kończąc pozwalam sobie przytoczyć pewien cytat:
"Wszyscy, którzy wyznają, że mają Ojca w niebie spodziewają się, że będzie troszczył się o nich i ostatecznie weźmie ich do domu dla nich przygotowanego, powinni poczuwać się do świętego obowiązku, jaki na nich spoczywa, to znaczy powinni być przyjaciółmi dla pozbawionych przyjaciół, a ojcami dla sierot....... i być POŻYTECZNI  NA  ŚWIECIE  DLA  DOBRA LUDZKOŚCI (Ellen G.White). Niechaj Bóg Was błogosławi.

Warszawa 9.11.1998 r.

koordynator projektu
pastor Mariusz Maikowski


Informacje prasowe:

         Ukraina jest suwerennym państwem o powierzchni 603 tys. km2 (prawie dwukrotnie większa od Polski) zamieszkała 51 mln - 77% Ukraińcy; 17% Rosjanie, oraz pozostałe narodowości. Zachodnią Ukrainę zamieszkuje ponad 8 mln ludności. Stolicą jest Kijów, bogate miasto.

We współpracy z oddziałem ADRA-Ukraina dostarczymy pomoc zimową następującym miejscowościom:

  1. Stryj - województwo lwowskie, miasto połozone nad rzeką Stryj liczące ponad 60 tyś. mieszkańców.
  2. Włodzimierz Wołyński - województwo wołyńskie, miasto położone nad rzeką Turią w dorzeczu Prypecia.
  3. Mukaczewo - województwo zakarpackie, miasto położone nad rzeką Latoricą wdorzeczu Cisy, liczące ponad 60 tyś. mieszkańców uległo dużemu zniszczeniu w ostatniej powodzi.

         Listy osób do pomocy sporządzają przedstawiciele ADRA-Ukraina po zasięgnięciu opinii miejscowych władz. Nadzór ze strony polskiej przejmie pastor Mariusz Maikowski z Zamościa.

         Nasza krajowa organizacja swoją wiarygodność czerpie z faktu przeprowadzenia Akcji Powodziowej, w tym za fundusze UNII  EUROPEJSKIEJ (patrz specjalny Znak Czasu).


(fragmenty ulotki)

Pomóż dzieciom Ukrainy

         [...] W dużych miastach nie należy do rzadkości widok grup ludzi przeszukujących śmietniki w nadziei znalezienia resztek jedzenia. Warto tu wspomnieć, że na terenie Zachodniej Ukrainy żyje bardzo wielu naszych rodaków, którzy dzielą los całego społeczeństwa.

Celem akcji jest:

Udzielenie pomocy zimowej dzieciom z rodzin żyjących w ubóstwie (bezrobotnych, wychowywanych przez jednego rodzica, wielodzietnych i niepelnosprawnych) wpostaci:
ciepła odzież zimowa

Możesz uczestniczyć w tej akcji:


 

Szanowny Czytelniku
powyższe teksty winieneś oddczytać jako adresowane do Ciebie.

Miej udział w tym przedsięwzięciu. Najprościej możesz kupić cegiełkę, wysłać parę lub parędziesiąt złotych na wskazane konto lub zanieść trochę darów rzeczowych do najbliższej kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Proszę zaangażuj się:

  • powiadom o akcji swoich przyjaciół, znajomych i rodzinę;
  • pobierz ulotki, plakaty w lokalnym zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego lub poprzez kontakt z koordyującym akcją, pastorem Mariuszem Maikowskim, tel.: (084) 639-27-56 lub z autorem tej strony;
  • wystaw ten dokument na swojej stronie internetowej;
  • zanoś modlitwy do naszego Ojca w niebie, prosząc o błogosławiestwo.

Uwaga. Czas trwania akcji (zbieranie darów) do 20 grudnia 1998 r.

Zamość, 25 listopada 1998 r.
Sylwester Szady

Relacja z zakończenia akcji

[początek]