poprzedni nastepny  
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

BIBLIA - księga na dzisiaj

John R.W. Stott


Treść tej krótkiej książki została przedstawiona jako seria pięciu kazań w All Souls Church przy Langham Place w Londynie w lutym i marcu 1980 r. Dziękuję Michaelowi Baughen, wtedy rektorowi All Souls za zaproszenie mnie do wygłoszenia kazań, Inter-Varsity Press za sugestię, że powinny one zostać spisane i opublikowane, Markowi Labbertonowi, mojemu byłemu asystentowi za przejrzenie pierwszego szkicu i poczynienie wielu pomocnych uwag oraz Vivienne Curry za przepisanie na maszynie wersji ostatecznej.

Chociaż starałem się usunąć najbardziej oczywiste cechy kazania i rozszerzyłem niektóre zagadnienia, które z powodu ograniczeń narzucanych przez kazalnicę były potraktowane skrótowo, materiał pozostał zasadniczo taki sam, jak pierwotnie wygłoszony. Powstanie książki jako serii kazań tłumaczy pewne jej cechy. Każdy rozdział to objaśnienie tekstu biblijnego. Nie ma przypisów. Styl jest raczej kolokwialny niż literacki. A czytelnicy, których miałem na myśli to ludzie podobni do tych, którzy tworzą rodzinę kościoła All Souls, to znaczy studenci i inni myślący laicy, którzy pragną poważnie zastanawiać się nad autorytetem i znaczeniem Biblii.

Książka zatem nie jest niczym więcej niż wstępem. Ważne kwestie, które dyskutuje się dzisiaj w kręgach naukowych, na przykład zagadnienia znaczenia języka, wpływu kultury, socjologii wiedzy i postrzegania prawdy, nie są tu prawie w ogóle podnoszone. Jest to bowiem podstawowa książka na temat historycznego chrześcijańskiego podejścia do Pisma Świętego i na temat rozumienia Biblii przez nią samą, które muszą być ciągle przedstawiane w każdym pokoleniu, i które pozostają zasadniczą perspektywą, z której można zmagać się z innymi naglącymi problemami.

John Stott
wrzesień 1981

Okładka

Copyright for Polish Edition © 1996 by Instytut im. T.B.Barrata
Wersja WWW powstała za zezwoleniem wydawcy:
Instytutu Wydawniczego AGAPE
ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa
agape@hsn.com.pl

[początek]