poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Seminarium z Księgi Daniela

Autor: Russell Burrill

Tłumaczyli: Renata i Alfred Palla

Część 3

Jak przechodzić przez próby

Księga Daniela rozpoczyna się zwycięstwem Nabuchodonozora nad ludem Bożym, a kończy wspaniałym zwycięstwem Boga. W księdze Daniela konflikt toczy się w oparciu o dwie zasadnicze kwestie: oddawanie czci i okazywanie posłuszeństwa. Widać to wyraźnie w historycznej części księgi Daniela, gdzie król babiloński pragnie czci i posłuszeństwa w miejsce Boga. Ten sam konflikt pojawia się w proroczej części księgi. Wynika z tego, że te same dwie kwestie odgrywać będą ważną rolę w czasie końca.

1. Wymień okoliczności z ksiegi Daniela, gdzie dochodzi do konfliktu na tle oddawania czci i okazywania posłuszeństwa Bogu, które ilustrują temat wielkiego boju.

 1. Daniel 1:8 [1034] {945}
  Spożywanie ze stołu kólewskiego.
 2. Daniel 3:10 [1034,1035] {948}
  Oddawanie posągowi.
 3. Daniel 4:25 [1038] {950}
  Obłąkanie .
 4. Daniel 5:23 [1040] {952}
  Baltazar naczynia z domu Pańskiego.
 5. Daniel 6:11 [1040] {953}
  Daniel trzy razy dziennie padał na kolana się i  Boga.

UWAGA: Rząd, w którym religia i polityka stanowią jedno może próbować zalegalizować nakazy religijne, sprzeczne ze Słowem Bożym. Ci, którzy okażą posłuszeństwo Bogu narażą się na prześladowanie. Niemniej, ich wierność zostanie nagrodzona. Bóg wyzwoli ich w godzinie próby.

2. W jaki sposób Daniel przepowiedział odstępstwo od posłuszeństwa Bogu wśród wierzących? (Daniel 7:25) [1042] {955}

a) "Będzie słowa przeciwko Najwyższemu".
b) "Będzie zamierzał zmienić ".

UWAGA: Instytucja religijna przedstawiona jako Mały Róg domaga się czci należnej tylko Bogu, a także posłuszeństwa własnym prawom w miejsce Bożych praw. Kim jest Mały Róg studiować będziemy w części 10.

Niewola Daniela

3. Co uczynił Nabuchodonozor, król Babilonu z Jerozolimą - miastem Bożym? (Daniel 1:1) [1032] {945}

.

UWAGA: W starożytności, duże miasta zdobywano w rezultacie oblężenia, odcinając dostęp do wody i żywności. Oczekiwano, że mieszkańcy poddadzą się. Gdy tak się nie działo, zdobywcy niszczyli oblegane miasto.

4. Kto pozwolił Nabuchodonozorowi na zdobycie miasta? (Daniel 1:2) [1032] {945}

wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń z domu Bożego.

5. Dlaczego Bóg pozwolił Nabuchodonozorowi uprowadzić Izraelitów do niewoli? (Jeremiasz 2:11-13) [910] {815}

"Mój zaś naród zmienił swoją na to co nie może pomóc... Bo podwójne zło popełnił mój naród: Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody".

UWAGA: Poprzez proroka Jeremiasza Bóg przepowiedział najazd Babilończyków na Judę w rezultacie odrzucenia Słowa Bożego przez Izraelitów. Ponieważ jest tylko dwóch panów, ludzie, którzy nie są posłuszni Bogu, oddają się w ręce Jego przeciwnika.

6. Kto wydaje się być górą na początku księgi Daniela? (Daniel 1:2) [1032] {945}

.

UWAGA: Księga Daniela rozpoczyna się pozorną klęską prawdziwego Boga, ale kończy się wspaniałym zwycięstwem. Zło czasem bierze górę, ale dobro zawsze tryumfuje.

7. Jakich ludzi wybrał Nabuchodonozor spośród niewolników judejskich, aby dać im najlepsze wykształcenie w Babilonie? (Daniel 1:3-4). [1032] {945}

 1. "Spośród Izraelitów z rodu oraz z ".
 2. "Młodzieńców bez jakiejkolwiek ".
 3. "O pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką , posiadających i obdarzonych .

UWAGA: Nabuchodonozor wybrał najlepszych młodzieńców hebrajskich, aby ich kształcić według zasad babilońskich.

8. Jak długo trwał proces edukacji? (Daniel 1:5) [1032] {945}

Trzy .

9. Rozpoczęto ten proces od nadania jakich imion tym hebrajskim młodzieńcom? (Daniel 1:7) [1032] {945}

a)
b)
c)
d)

UWAGA: Aby ich zasymilować w kulturę babilońską nadano im nowe imiona. Miało to pokreślić ich lojalność wobec Babilonu i jego religii. Daniel oznacza: "Bóg jest moim sędzią", podczas gdy jego babilońskie imię Belteszassar oznacza "Bel ochrania królewskie życie". Bel był jednym z głównych bóstw babilońskich. Imię Ananiasz znaczy "Jahwe jest łaskawy", zaś babilońskie imię Szadrak wiąże się z bożkiem Mardukiem. Imię Miszael, czyli "Kto należy do Boga", zmieniono na Meszach, które odnosi się do kolejnego babilońskiego bożka. Azariasz znaczy "Jahwe pomaga", zaś Abednego to "Sługa boga Nabu".

Test Daniela i jego przyjaciół

Wielki bój między dobrem a złem rozpoczyna się uprowadzeniem Daniela i jego przyjaciół do niewoli. W pierwszym rozdziale widzimy ich poddanych dramatycznej próbie na dworze potężnego władcy. Sprawdzian ma łagodny charakter w porównaniu z późniejszymi. Okazując się wiernymi Bogu w małym, pozostali Mu wierni w obliczu wielkich doświadczeń.

10. Jaka miała być dieta studentów w królewskiej szkole? (Daniel 1:5) [1032] {945}

"Król przydzielił im codzienną porcję które pijał...".

11. Jakie wskazówki Bóg daje wierzącym odnośnie picia wina? (Przypowieści 20:1) [724] {721} (Przypowieści 23:31) [727] {23:31}

" jest wino, sycera, każdy kto tutaj błądzi, ".
"Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu,jak łatwo płynie [przez gardło], bo w końcu jak żmija...".

12. Jaki rodzaj jedzenia, które spożywano na dworze Nabuchodonozora Bóg uznał w Starym Testamencie za niestosowne dla ludzi wierzących? (Kapłańska 11:2-8) [116] {121}

zwierzęta.

UWAGA: Hebrajscy młodzieńcy stanęli przed dylematem. Choć byli niewolnikami traktowano ich po królewsku. Powinni spożywać potrawy z królewskiego stołu, ale czynienie tego oznaczałoby nieposłuszeństwo Bogu. Z drugiej strony, odmowa królewskiego jedzenia oznaczałaby nieposłuszeństwo królowi. Daniel i jego przyjaciele nie zawahali się jednak podjąć słusznej decyzji.

13. Jaką decyzję podjął Daniel i jego przyjaciele? (Daniel 1:8) [1032] {945}

"Powziął postanowienie, by się nie potrawami królewskimi ani winem, które [król] pijał".

UWAGA: Posłuszeństwo Bogu było dla Daniela ważniejsze, niż posłuszeństwo królowi. Sytuacja ta reprezentuje konflikt, jaki wziąż pojawia się w księdze Daniela. Lud Boży znajduje się w jego centrum, dlatego wciąż stawać będzie przed pytaniem: Komu należy się posłuszeństwo? Bogu czy ludziom? Podobnie jak Daniel i jego trzej przyjaciele, także lud Boży w czasach końca wybierze posłuszeństwo Bogu, gdy ludzkie autorytety będą w sprzeczności ze Słowem Bożym.

14. O co poprosił Daniel nadwornego nadzorcę? (Daniel 1:8) [1032] {945}

"By nie musiał się ".

UWAGA: Daniel prosił o wyjątek. Pamiętajmy jednak, że na dworze babilońskim był jedynie niewolnikiem.

15. Jak nadzorca służby dworskiej oceniał Daniela? (Daniel 1:9) [1032] {945}

Dozorca obdarzył Daniela .

16. W jaki sposób odpowiedział nadzorca na prośbę Daniela? (Daniel 1:10) [1032] {945}

się, by mój pan król....".

UWAGA: Nadzorca obawiał się, że wegetariańska dieta Daniela i jego przyjaciół odbije się na ich wyglądzie. Poniósłby za to odpowiedzialność, toteż obawiał się o swoje życie.

17. Co zaproponował Daniel? (Daniel 1:11-13) [1032] {945}

Dziesięciodniową .

18. Co mieli spożywać Daniel i jego przyjaciele w czasie dziesieciodniowego testu? (Daniel 1:12) [1032] {945}

"Niech nam dadzą do jedzenia i  do picia".

UWAGA: Daniel i jego przyjaciele poprosili o prostą, judejską dietę. Daniel wiedział, że w Babilonie będzie poddany różnym pokusom. Jeżeli ma być lojalny wobec Boga, musi żyć i jeść zgodnie z Bożym zaleceniem. Wiedział, że jeżeli będzie pił wino i jadł niezdrową żywność, jego umysł i ciało znajdą się w stanie odrętwienia. Nie będzie w stanie odeprzeć pokus i okazać Bogu lojalności w trudniejszych próbach.

Pierwsza próba

19. Kto wyglądał lepiej po dziesięciodniowym teście? (Daniel 1:14-15). [1032] {945}

i jego trzej przyjaciele.

UWAGA: Ci, którzy kierują się Bożymi radami odnoszą powodzenie.

20. Jak Bóg wynagrodził ich wierność? (Daniel 1:17) [1032] {945}

Bóg dał im wszelkiego pisma oraz Daniel posiadał rozeznanie wszelkich .

UWAGA: Wiedza i umiejętności jakie posiadali Daniel i jego przyjaciele były nie tylko efektem ich diety; choć nie była ona bez znaczenia. Bóg wynagradza posłuszeństwo!

21. Jakie wyniki osiągnął Daniel i jego przyjaciele w porównaniu z innymi? (Daniel 1:18-20) [1032] {945}

"Okazywali się lepsi niż wykładacze snów i wróżbici w całym królestwie".

UWAGA: Daniel i jego przyjaciele byli najlepszymi studentami na królewskim uniwersytecie. Ich wyniki dużo lepsze niż innych. Zwróćmy uwagę, że źródłem ich sukcesu nie były wybitne zdolności ani pochodzenie, lecz posłuszeństwo Bogu.

Na dworze babilońskim było wielu Hebrajczyków, ale jedynie ci czterej pozostali wierni Bogu. Ci, którzy przeszli zwycięsko przez pierwszy test okazali Bogu posłuszeństwo także, gdy przyszło im stanąć przed ognistym piecem (Daniel 3) oraz jaskinią lwów (Daniel 6). Ci zaś, którzy poszli na kompromis przy pierwszej próbie, poszli też na kompromis, gdy stawką wierności Bogu było życie.

Niewierność w sprawach małych, sprawi, że zawiedziemy Boga i w sprawach dużych. Dziś żyjemy w okresie spokoju i pomyślności. Nietrudno okazać wierność zaleceniom Boga. Jeśli jednak teraz nie mamy pragnienia, aby służyć mu z całego serca i umysłu, nie będziemy Mu lojalni także, gdy nadejdzie czas próby.

22. Czy pragniesz okazać lojalność Bogu zarówno w czasie pokoju i pomyślności, jak w czasie ucisku?

.

 

Uwaga, odpowiedź zostanie wysłana za pośrednictwem Twojego konata email.


Wersja HTML, Copyright by "Dzisiejszy Eliasz", 1999

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Ostatnie zmiany: 24.11.1999 r.

[początek]