poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Seminarium z Księgi Daniela

Lektury uzupełniające

Zachęcając do studium proroctw Daniela przyłączam się do Zbawiciela, który radził badać je uważnie. Cytuję Pana w/g Ew. Mateusza 24,15.

"Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta niech uważa."

 
Wydawnictwo Chrześcijańskie
"Znaki Czasu" 
Warszawa 1990 
ISBN 83-85-007-5-2 
stron 130 
Cena około 5 zł 

  Proroctwa Daniela a współczesność

Władysław Polok

Fragment przedmowy:

"(...) Władysław Polok - na przykładzie Danielowego proroctwa - przedstawia drogę, jaką Bóg wiódł i wiedzie, swoich naśladowców w ziemskiej historii ludzkości, które w detalach zostały objawione jeńcowi żydowskiemu w Babilonie, człowiekowi, którego życie może samo być przedmiotem osobnego dzieła.

Księga Daniela to dla mnie właściwie dwa tematy - postać i życie Daniela, oraz prorocza wizja przyszłości świata. Danielowe przeżycia na dworze babilońskim i medo-perskim to walka o prawdę, godność ludzką, prawa człowieka i wolność sumienia. Proroctwa Daniela to temat osobny i ten głównie jest przedmiotem omówienia w niniejszym tomie. Jako duchowny i ewangelista, autor przybliża czytelnikowi Danielowe proroctwa z prostotą "kaznodziejskiego" wykładu. (...)

'Ponieważ wiele z tego, co Daniel przepowiedział już się spełniło, i to w detalach - powiedział do mnie niedawno mój przyjaciel - może więc warto wreszcie uwierzyć, że czas w którym przyszło nam żyć to nic innego jak koniec świata'. Powiedział prawdę. Dlatego też pozwalam sobie polecić (...) jako lekturę dla każdego, kto ceni życie

Rajmund Ładysław Dąbrowski"

 

 
Wydawnictwo Chrześcijańskie
"Znaki Czasu" 
Warszawa 1996 
ISBN 83-85182-86-1 
stron 94 
Cena około 5 zł 

  Prosto o roku 1844

Clifford Goldstein

Cytat z okładki ksiązki:

Mozesz być nawrócony. Możesz lojalnie oddawac dziesięcinę i jadać tylko jarzyny. Mozesz nawet udzielać lekcji biblijnych i przyprowadzać dusze do Chrystusa; możesz być kochającym i kochanym przez innych chrześcijaninem. Ale jeśli nie jesteś ugruntowany w prawdzie o roku 1844, jesli nie znasz przynajmniej podstawowych twierdzeń tej nauki - to nie jesteś nalezycie przygotowany na burzę, która nadchodzi. Gdybym ja, z moim powierzchownym zrozumieniem 1844 roku, miał się przeciwstawić tej burzy, zdmuchnęłaby mnie jak liść podczas tornado.

 
Wydawnictwo Chrześcijańskie
"Znaki Czasu" 
Warszawa
PL SSW 0239-359-x
stron 280
Cena około 5 zł 

  Apokalipsa

Antoni Godek

Ze wstępu Władysława Poloka:

(..) Księga ta dostarcza prawdziwą filozofię histrii. Objawia Boga jako zwierzchnika historii. Człowiek może przeszkadzać, naruszać i opóźniać Boże plany, ale nie może ich zniszczyć. W ostatczności zatriumfuje sprawiedliwość i dobro, zło będzie ostatecznie przezwyciężone i usunięte. (...)"

Jest to rzetelnie napisana pozycja w której jest przeanalizowany niemal każdy werset z Objawienia św. Jana 

Listę dostępnych książek w formie sprzedaży za pośrednictwem poczty wraz z ich cennikiem i formularzem zamówienia przedstawiam tutaj. Nie bądź zaskoczony taryfą pocztową.


Wersja HTML, Copyright by "Dzisiejszy Eliasz", 1999

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Ostatnie zmiany: 08.12.1999 r.

[ początek ]